Czym jest Mesos? Jądrem rozproszonych systemów

Mesos jest zbudowany przy użyciu tych samych zasad, co jądro Linuksa, tylko na innym poziomie abstrakcji.
Jądro Mesosa działa na każdej maszynie i udostępnia aplikacje (np. Hadoop, Spark, Kafka, Elasticsearch)
z interfejsem API dla zarządzania zasobami i harmonogramowanie w całym środowisku centrum danych i chmury.

Skalowalność liniowa

Użytkownicy udowodnili, że można skalować Mesos aż do 10'000 węzłów.

Wysoka dostępność

Odporność na błędy za pomocą replikacji master-agenci z użyciem Zookeepera. Nieskomplikowana aktualizacja.

Kontenery

Wsparcie dla uruchamiania kontenerów z obrazami Dockera i AppC.

Wbudowana izolacja

Izolacja procesora, pamięci, dysku, portów, karty graficznej oraz innych zasobów.

Harmonogramowanie na dwóch poziomach

Wsparcie dla uruchamiania aplikacji chmurowych i spadkowych w tym samym klastrze.

API

API oparte na HTTP do budowy nowych aplikacji rozproszonych, zarządzania klastrem i monitorowania.

Interfejs webowy

Wbudowany interfejs webowy do przeglądania stanu klastra i nawigacji pomiędzy kontenerami.

Wiele platform

Uruchom na Linuksie, OSX lub Windowsie.